این هم از اخرین پستم دوستان خداحافظ برای همیشه
۳

این هم از اخرین پستم دوستان خداحافظ برای همیشه

# دلم تنگ شده برات :(
۱

# دلم تنگ شده برات :(

# اولین قرارمون یادته ؟؟

# اولین قرارمون یادته ؟؟

# من و دخترم

# من و دخترم

# عاشق خنده هاتم زندگیم
۲

# عاشق خنده هاتم زندگیم

# برات گل بخره

# برات گل بخره

# یعنی میشه مال هم شیم ؟

# یعنی میشه مال هم شیم ؟

# هیچکس قد من دوست نداره

# هیچکس قد من دوست نداره

# وقتایی که با عشق بهش خیره میشی

# وقتایی که با عشق بهش خیره میشی

# بهم بگو خانومم

# بهم بگو خانومم

# خونه نقلی اما زندگی رویایی

# خونه نقلی اما زندگی رویایی

# همیشه بمون عشقم

# همیشه بمون عشقم

# مهربون ترین عشق دنیا

# مهربون ترین عشق دنیا

# ژلوفن منی تو

# ژلوفن منی تو

# چقدر خوبه که دارمت بهترینم

# چقدر خوبه که دارمت بهترینم

# هیچ کس نمیتونه تو رو ازم بگیره

# هیچ کس نمیتونه تو رو ازم بگیره

# عاشقتم تموم زندگی من

# عاشقتم تموم زندگی من

# بغلت فقط مال خودمه

# بغلت فقط مال خودمه

# دخترمون

# دخترمون

# چه خوبه که هستی

# چه خوبه که هستی