تولدمه
۲

تولدمه

دختر گلم
۳

دختر گلم

اینم تقدیم به دخترا گل که دیروز روزشون بود
۲

اینم تقدیم به دخترا گل که دیروز روزشون بود

لایک
۲

لایک

باربی

باربی

باربی میخواستین اینم باربی

باربی میخواستین اینم باربی

خب چیه خشگله
۲

خب چیه خشگله

این میگه اگه دوستم داری لایک بده

این میگه اگه دوستم داری لایک بده

قشنگه اگه قشنگه لایک بده
۱

قشنگه اگه قشنگه لایک بده

باربی

باربی

السا و جک با هم ازدواج کردن
۵

السا و جک با هم ازدواج کردن