با لهجه ی اچمی.استان فارس

با لهجه ی اچمی.استان فارس

این گل تقدیم به همه دوستای گلم ک عکسامو لایک میکنن.بچه ها نم...

این گل تقدیم به همه دوستای گلم ک عکسامو لایک میکنن.بچه ها نم...

خودم درست کردم اگه خوشمزس بزن لایکو

خودم درست کردم اگه خوشمزس بزن لایکو

واقعا

واقعا

انگشتر

انگشتر

همینجوره

همینجوره