تولدت مبارک دیوونه خل و چل...ببخشید دیر شد نت نداشتمدوست دار...
۱۴

تولدت مبارک دیوونه خل و چل...ببخشید دیر شد نت نداشتمدوست دار...

سلام بچه ها کجایین؟چرا کسی ن پست میزاره ن خبری هست؟؟؟کجا رفت...
۲۰

سلام بچه ها کجایین؟چرا کسی ن پست میزاره ن خبری هست؟؟؟کجا رفت...

من از این میخامممم...
۱۱

من از این میخامممم...

تو گابی...
۱۱

تو گابی...

مهم نیست پشت سرت چقدر تاریکه مهم اینه که تو بخندی...
۵

مهم نیست پشت سرت چقدر تاریکه مهم اینه که تو بخندی...

تعادل بین قلب و عقل باعث موفقیته...
۱

تعادل بین قلب و عقل باعث موفقیته...

چه سخاوتمند است پاییز

که شکوه بلندترین شبش را
عاشقانه پیشکش...
۷

چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلندترین شبش را عاشقانه پیشکش...

ی شب خوب
۱۲

ی شب خوب

ی پاییز زرد و زمستون سرد و ی زندون تنگ و ی زخم قشنگ و غم جمع...
۵

ی پاییز زرد و زمستون سرد و ی زندون تنگ و ی زخم قشنگ و غم جمع...

دلم گرفته...
۱۳

دلم گرفته...

عاشقشمممممممممممم ببینین چقد خوشگله...هدیه دوستم.البته اول د...
۱۰

عاشقشمممممممممممم ببینین چقد خوشگله...هدیه دوستم.البته اول د...

شلام بشه ها شرا هیشکی نی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۹

شلام بشه ها شرا هیشکی نی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بعضی ادما خیلی بدن خیلی...
۹

بعضی ادما خیلی بدن خیلی...

داداش خلم...
۹

داداش خلم...

اینم حمید دیوونه
۵

اینم حمید دیوونه

دینگ دینگ...

دینگ دینگ...