مدل لباس مجلسی

مدل لباس مجلسی

خدا،فقط خدا

خدا،فقط خدا

کینه ای نیستم ولی آلزایمر هم ندارم

کینه ای نیستم ولی آلزایمر هم ندارم

یا حسین

یا حسین

خیانت خیانت....

خیانت خیانت....

فقط خدا

فقط خدا

عروس عروس

عروس عروس

چطوره؟

چطوره؟

چطوره؟

چطوره؟

عشق همراه با ایمان
۱

عشق همراه با ایمان

شمال غربی تنم برای شمال شرقی وطنم تنگ شده، یا امام رضا

شمال غربی تنم برای شمال شرقی وطنم تنگ شده، یا امام رضا

چطور میتونم فراموشت کنم عشقم چطور...

چطور میتونم فراموشت کنم عشقم چطور...

فراموش شدم.....

فراموش شدم.....

قربونت برم ضامن آهو، چقدر زیباست صحن حرم آقام رضا

قربونت برم ضامن آهو، چقدر زیباست صحن حرم آقام رضا