nedi

nedi

ندا ... خوش اومدی به پروفایلم

امتیاز
42430
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
17

نگرانت نیستم... شادی های دنیاکنارت هستند...! مزاحمت نمیشوم م...

13

دستم نه اما دلم به هنگام نوشتن نام تو میلرزد. با قلم بازی ن...

3

حوصله ی لب هایت قفسی تنگ است که قلبم را می فشارد و زیر آوار...

4

دوست نوستالژیک من نمیدانم خودت را دوست دارم یا خاطراتم را ...

2

آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه گذشتـــه ام جلویش زآنـ...

2

میدانید...من تا ته ته کوچه ی عاشقی را رفته ام... در آن کوچه...

2

میدانی این روزها این همه تنهایی و سکوت وادارم میکند به ان...

2

خیالت راحت من دورم... دور درست در همان فاصله ای قرار دارم که...

بیدار و منتظر باش حتی اگر لبانت را از خون گلویت سرخ کنم خواه...

4

دینگ دینگ دینگ... _ دستگاه مورد نظر خاموش می باشد _ باشد باش...

12

دوست داشتی جای این بچه بودی؟؟؟؟؟ خخخخخ

5

با تمام کنار او بودَنـهآیت " کنــآر " می آیم... فقط محض رضای...

6

پدر : خوب هر چي ملا يادت داده رو ول کن فقط يک گناه وجود داره...

8

همسر من مریض شد. او همواره به دلیل مشکلات در محل کار ، زندگ...

8

دست همیشه برای زدن نیست کار دست همیشه مشت شدن نیست دست که ...

3

تا نگاه می کنی: وقت رفتن است بازهم همان ح...

10

فرزند عزیزم : آن زمان که مرا پیر و ازکار افتاده یافتی، اگر ه...

3

مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها می رسد ته مانده ی بشق...

9

چشمان درشت تخته سیاه بدون پلک زدن ،من وهمشاگردی هایم رازیرنظ...

2

این روزها دورم اما نزدیک نزدیکم ، ساکت اما پر از حرفم ، آرام...