خخخخخخخمنگوزیان
۷

خخخخخخخمنگوزیان

موهاشووووو چه جوورم بهش میاد کوچیکتر هم شده عشششقم ای جان جا...
۳

موهاشووووو چه جوورم بهش میاد کوچیکتر هم شده عشششقم ای جان جا...

بهترین شهر دنیا#اهواز#گرما:-)
۸

بهترین شهر دنیا#اهواز#گرما:-)

چیزی نیست نترسید ناموساخونه علی جکوز بشکه، برق رفتهولی برق ک...
۶

چیزی نیست نترسید ناموساخونه علی جکوز بشکه، برق رفتهولی برق ک...

ای ژوووونمدمشون گرررمشیر مادر حلالشون:-) #کیسه_سوزی#فندک
۴

ای ژوووونمدمشون گرررمشیر مادر حلالشون:-) #کیسه_سوزی#فندک

زندگیمی#perspolisi
۱

زندگیمی#perspolisi

این شعارو خیلی میدوستمفریاد فریاد چجوری تو چهارتا خوردیوای و...
۲

این شعارو خیلی میدوستمفریاد فریاد چجوری تو چهارتا خوردیوای و...

لب دریا جاتون سبز:-)
۳

لب دریا جاتون سبز:-)

منو اجیام

منو اجیام

اسمت برام مقدسهپرسپولیسم
۳

اسمت برام مقدسهپرسپولیسم

اینم یکی از افتخارات خاله فرنازهرکی هم میگه افتخار نداره غلط...
۷

اینم یکی از افتخارات خاله فرنازهرکی هم میگه افتخار نداره غلط...

کارتون نداریم هاا کیسه کشااز سوراخ موش بیاید بیرون:-\
۶

کارتون نداریم هاا کیسه کشااز سوراخ موش بیاید بیرون:-\

سوراخ سوراخ شداخیییی:-\
۲

سوراخ سوراخ شداخیییی:-\

دنیا خودش عنه مجازیش چی میشه باشه:-) #negar#perspolisi

دنیا خودش عنه مجازیش چی میشه باشه:-) #negar#perspolisi

کابوس برگشتکیسه ها حالا در چه حالن حالتون خوبه عایا اب قند ب...
۶

کابوس برگشتکیسه ها حالا در چه حالن حالتون خوبه عایا اب قند ب...

#me@negar#perspolisi
۶

#me@negar#perspolisi

#me#negarهمیشه مهربونترین ادمابشترین ضربه رو میخورن
۳

#me#negarهمیشه مهربونترین ادمابشترین ضربه رو میخورن

بعضیا دلداری دادنشون مث باد بزن زغالههدفشون خنک شدنت نیست می...
۴

بعضیا دلداری دادنشون مث باد بزن زغالههدفشون خنک شدنت نیست می...

هستمولیخستم
۳

هستمولیخستم