nelofarhhhhh

nelofarhhhhh

امتیاز
1380
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
3

آیندۀ شما توسط کاری که امروز انجام می دهید ساخته می شود، نه ...

همیشه به کاری عظیم تر فکر کنید، زیرا زندگی یک مقصد نیست، بلک...

خوشبختی مانند تلفن است، اگر دیگران نداشته باشند، به هیچ درد ...

هستی تورا اینگونه که هستی می خواهد ، هستی اینگونه که هستی به...

هستی تورا اینگونه که هستی می خواهد ، هستی اینگونه که هستی به...

یک وقتهایی باید از زندگی مرخصی بگیری، بروی برای خودت بچرخی، ...

خودتو با زیباییهای محیط اطرافت درگیر کنلذت های زندگیت رو جدی...

دوست داشتن فقط گفتندوستت دارم نیستبگذار دوست داشتنتمثل نشانی...

1

:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss: