دوستان خوبم به بزرگی خودتون هربدی ازمن دیدین من وحلال کنید.م...
۳

دوستان خوبم به بزرگی خودتون هربدی ازمن دیدین من وحلال کنید.م...

دوستان من رفتم

دوستان من رفتم

سلامتی همه ی پسرای بامرام وباغیرت.نه بهتره بگم سلامتی این بز...

سلامتی همه ی پسرای بامرام وباغیرت.نه بهتره بگم سلامتی این بز...

واین هم به سلامتی نیلووووکه واسه هیچکی مهم نیست بودونبودش
۳

واین هم به سلامتی نیلووووکه واسه هیچکی مهم نیست بودونبودش

ای کاش یکی فقط یکم بهم اهمیت میداد
۱

ای کاش یکی فقط یکم بهم اهمیت میداد

سلامتی همه ی مامانابه خصوص مامانی خودم
۱

سلامتی همه ی مامانابه خصوص مامانی خودم

به سلامتی خانوادم که تکن
۱

به سلامتی خانوادم که تکن

پنجشنبه ها دلها, حرفِ خصوصی می خواهندحرفی بیشتر ازیک احوالپر...

پنجشنبه ها دلها, حرفِ خصوصی می خواهندحرفی بیشتر ازیک احوالپر...

ای کاش الان پیشم بودی.زودبرگرددلم طاقت دوریت ونداره
۷

ای کاش الان پیشم بودی.زودبرگرددلم طاقت دوریت ونداره

داداشی جونم چرارفتی؟آجی نیلوطاقت دوریت ونداره زووودی بیاااا

داداشی جونم چرارفتی؟آجی نیلوطاقت دوریت ونداره زووودی بیاااا

دلم هواتوکرده آقا.دلم زیارت میخوادپس کی من ومیطلبی؟
۴

دلم هواتوکرده آقا.دلم زیارت میخوادپس کی من ومیطلبی؟

این پست وبه عشق یه دونه داداشم گذاشتم. برادریعنی پناهگاه همی...
۱

این پست وبه عشق یه دونه داداشم گذاشتم. برادریعنی پناهگاه همی...

ان شاءالله خداهمه مریضارووشفابده

ان شاءالله خداهمه مریضارووشفابده

خدایانمیدونم چیکارکردم که امشب داری من وامتحان میکنی به خودت...
۲

خدایانمیدونم چیکارکردم که امشب داری من وامتحان میکنی به خودت...

خدااااااجوووونم امشب من من.......
۱۰

خدااااااجوووونم امشب من من.......

Niloofar Md:
۱

Niloofar Md: