نقشه ی شووم😼خیره به کبوترا😾چی میشد اون کفتر سیاهه رو می گرفت...

نقشه ی شووم😼خیره به کبوترا😾چی میشد اون کفتر سیاهه رو می گرفت...

هرکسی‌ ویرانهٔ خود را عمارت می‌کندما به تعمیر دلِ بی پا و سر...
۲

هرکسی‌ ویرانهٔ خود را عمارت می‌کندما به تعمیر دلِ بی پا و سر...

ما را دلیست گمشده در چین زلف تواکنون که حال با تو بگفتیم، با...

ما را دلیست گمشده در چین زلف تواکنون که حال با تو بگفتیم، با...

تفاوتی نکند گر تُرش کنی ابروهزار تلخ بگویی هنوز شیرینی ...#س...

تفاوتی نکند گر تُرش کنی ابروهزار تلخ بگویی هنوز شیرینی ...#س...

خانواده اش اتاقی را در خانه ی یکی از خویشاوندان مان اجاره کر...

خانواده اش اتاقی را در خانه ی یکی از خویشاوندان مان اجاره کر...

بیشتر از هر چیز دلم می ‌خواست می‌ توانستم تمامِ روحم را در چ...

بیشتر از هر چیز دلم می ‌خواست می‌ توانستم تمامِ روحم را در چ...

ای فراموشیکجایی تا به فریادم رسی؟باز احوال دلِ غم پَرورم آمد...

ای فراموشیکجایی تا به فریادم رسی؟باز احوال دلِ غم پَرورم آمد...

کَسان عتاب کنندم که ترک عشق بگویبه نقد اگر نکشد عشقم این سخن...
۲

کَسان عتاب کنندم که ترک عشق بگویبه نقد اگر نکشد عشقم این سخن...

جان من زنده به تأثیر هوای لب توستسازگاری نکند آب و هوای دگرم...
۵

جان من زنده به تأثیر هوای لب توستسازگاری نکند آب و هوای دگرم...

در آن ساختمان که کار می‌کردم مردی بود که فرق خستگی با دلتنگی...
۶

در آن ساختمان که کار می‌کردم مردی بود که فرق خستگی با دلتنگی...

گفتند که نامحرمی و بوسه حرام استدل گفت که محرم‌تر از این عشق...
۱۷

گفتند که نامحرمی و بوسه حرام استدل گفت که محرم‌تر از این عشق...

:speaking_head_in_silhouette: Hoorosh Band:musical_note: Tar...
۸

:speaking_head_in_silhouette: Hoorosh Band:musical_note: Tar...

بزم شراب  بی‌مزه بوسه  ناقص   استپیش‌ آی  و  عیش  ناقص  ما  ...
۶

بزم شراب  بی‌مزه بوسه  ناقص   استپیش‌ آی  و  عیش  ناقص  ما  ...

:speaking_head_in_silhouette: elcin meherremov♪ yanlisimisan...

:speaking_head_in_silhouette: elcin meherremov♪ yanlisimisan...

:speaking_head_in_silhouette:  Charlie Puth:musical_note:  A...
۲

:speaking_head_in_silhouette: Charlie Puth:musical_note: A...

عشق او ما را گرفت از چنگ دیگر دلبرانتن برون بردیم ازین میدان...
۱

عشق او ما را گرفت از چنگ دیگر دلبرانتن برون بردیم ازین میدان...

دلِ رمیدهٔ ما را به چشم خود مسپار! سیاه‌مست چه داند نگاهبانی...
۳

دلِ رمیدهٔ ما را به چشم خود مسپار! سیاه‌مست چه داند نگاهبانی...

خدا نصیب دلِ هیچ کافری نکند!کرشمه‌های بتی را که من پرستیدم ....

خدا نصیب دلِ هیچ کافری نکند!کرشمه‌های بتی را که من پرستیدم ....