امید پیروز

omidpirouz

با یاد پروردگار
سلام
من امید پیروز هستم.
دانش آموخته دکترای رشته مدیریت
🔸بر آن شدم تا با همکاری دوستان، صاحب نظران و متخصصین در حوزه مدیریت، تجربیات، درس آموخته ها و نکات علمی در این حوزه وسیع را با مخاطبین به اشتراک بگذارم.
امیدوارم گره از کار هم میهنم بگشاید.
ایدی کانال تلگرام:
@Phdomidpirouz
https://instagram.com/dromidpirouz?igshid=1k4hs7oqmhd6j
پایدار باشید و پیروز🌸

امتیاز
16910
دنبال کننده
83
دنبال شونده
306
2

دکتر امید پیروز #دکتر_پیروز #امید_پیروز

#دکتر_پیروز #دکتر_امید_پیروز #پیروز

دکتر پیروز

دکتر پیروز #امید_پیروز #دکتر_امید_پیروز

دکتر پیروز

دکتر امید پیروز

2

دکتر امید پیروز https://inoti.com/ICV/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2

دکتر امید پیروز #امید_پیروز #دکتر_انید_پیروز

1

دکتر امید پیروز #امید_پیروز #امید پیروز

دکتر امید پیروز

امید پیروز

امید پیروز

2

دکتر امید پیروز

1

دکتر امید پیروز

امید پیروز

3

چالش دکتر امید پیروز

2

امید پیروز

دکتر امید پیروز

1

دکتر امید پیروز

1

دکتر امید پیروز