ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ     ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ...
۳

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ...

می گویند دل به دل راه دارد...
پس چرا؟

چرا وقتی دلم را شکستی...

می گویند دل به دل راه دارد...
پس چرا؟

چرا وقتی دلم را شکستی...

آمدنش را حیران بنگرم یا رفتنش را مات بمانم
باد آورده را باد ...
۲

آمدنش را حیران بنگرم یا رفتنش را مات بمانم باد آورده را باد ...

00000000

00000000

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ,     ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺑﻮﺩ,     ﯾﺎ ﺩﺭﻭﻏﻬﺎﯾﺖ...

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ , ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺑﻮﺩ, ﯾﺎ ﺩﺭﻭﻏﻬﺎﯾﺖ...

00000000

00000000

در خيال من بمان, اما خودت برو, آنكه در روياي من است مرا دوست...

در خيال من بمان, اما خودت برو, آنكه در روياي من است مرا دوست...

♥♥♥♥

♥♥♥♥

چقدر سرد است!
وقتی...
دلتنگتم و نیستی
۴

چقدر سرد است! وقتی... دلتنگتم و نیستی

ﺭﻓـﺖ ... ؟ﯾـﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺎﺩ ﺟـﺎﺵ !..ﺗﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ
۱

ﺭﻓـﺖ ... ؟ﯾـﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺎﺩ ﺟـﺎﺵ !..ﺗﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ

o_Oo_Oo_O:-/:-/:-Q

o_Oo_Oo_O:-/:-/:-Q

برای ماندن آ دمها سازش کنید نه خواهششششش!!!!! توجه بعضی هااا...

برای ماندن آ دمها سازش کنید نه خواهششششش!!!!! توجه بعضی هااا...

♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥

وقتی میتونی بگی عاشقی که قدرت پس زدن هر کسی رو غیر از اون دا...
۲

وقتی میتونی بگی عاشقی که قدرت پس زدن هر کسی رو غیر از اون دا...

اگه در معرفت یکتا نبودی دلم بیهوده دلتنگت نمیشد گلم

اگه در معرفت یکتا نبودی دلم بیهوده دلتنگت نمیشد گلم

همیشه
خاطره ای هست
که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد..!!
۲

همیشه خاطره ای هست که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد..!!

خره من دوست دارم چرانمیفهمی
۱

خره من دوست دارم چرانمیفهمی

من بگم

من بگم

00000000

00000000