با این دل خراب خداحافظی مکن
برگرد آفتاب خداحافظی مکن

با این دل خراب خداحافظی مکن برگرد آفتاب خداحافظی مکن

آرام تر مگر که بخاطر سپارمت
اینگونه با شتاب خداحافظی مکن
۱

آرام تر مگر که بخاطر سپارمت اینگونه با شتاب خداحافظی مکن

این راه انتهایش آتش گرفتن است
برگرد آفتاب خداحافظی مکن

این راه انتهایش آتش گرفتن است برگرد آفتاب خداحافظی مکن

شمع رخت چراغ شب خانه ی من است
ای شمع من بتاب خداحافظی مکن

شمع رخت چراغ شب خانه ی من است ای شمع من بتاب خداحافظی مکن

فرصت بده که تشنگیم برطرف شود
میمیرم از سراب خداحافظی مکن

فرصت بده که تشنگیم برطرف شود میمیرم از سراب خداحافظی مکن

اینگونه آفتاب خداحافظی مکن 
با اینم دل خراب خداحافظی مکن

اینگونه آفتاب خداحافظی مکن با اینم دل خراب خداحافظی مکن

خوب کردی که رخ از ایینه پنهان کردی
هر پریشان نظری لایق دیدار...

خوب کردی که رخ از ایینه پنهان کردی هر پریشان نظری لایق دیدار...

پیکرتراش پیرم و با تیشۀ خیال
یک‌شب تورا ز مرمر شعر آفریده‌ام...

پیکرتراش پیرم و با تیشۀ خیال یک‌شب تورا ز مرمر شعر آفریده‌ام...

آنچه در پشت نقاب من رسوا دیدی
درد هجریست که با خنده کمی پنها...

آنچه در پشت نقاب من رسوا دیدی درد هجریست که با خنده کمی پنها...