خداییش خونه ی قدیمی و فضا رو میپسندین ؟؟؟؟چند شب پیش گرفتم
۹

خداییش خونه ی قدیمی و فضا رو میپسندین ؟؟؟؟چند شب پیش گرفتم

شعر پاییزی
۴

شعر پاییزی

این روزها خیلیها ساعتها اینطوری هستن ! شما چطور؟؟؟
۱

این روزها خیلیها ساعتها اینطوری هستن ! شما چطور؟؟؟

آناهیتا فبل از اجرا
۴

آناهیتا فبل از اجرا

آناهیتا ...دبی
۲

آناهیتا ...دبی

فرا رسیدن زمستان مبارک....من دیگه دارم میرم بخوابم ...صبح بخ...
۱

فرا رسیدن زمستان مبارک....من دیگه دارم میرم بخوابم ...صبح بخ...

خودت
۵

خودت

چهار شنبه سوری
۴

چهار شنبه سوری

جنگ
۲

جنگ

کفشاشون

کفشاشون

دیکتاتوری

دیکتاتوری

بدون شرح
۱

بدون شرح

قحطی

قحطی

زسونامی

زسونامی

عملیات انتحاری
۱

عملیات انتحاری

سلاح شیمیایی
۸

سلاح شیمیایی

بی خانمانها
۸

بی خانمانها

سونامی

سونامی

سونامی
۱

سونامی

گرسنگی در حد مرگ
۲

گرسنگی در حد مرگ