دوستای گلم من دیگه میرم، مرسی از همتون ک بهم سر میزدین و با ...
۲۸

دوستای گلم من دیگه میرم، مرسی از همتون ک بهم سر میزدین و با ...

بچه ها یه عکس گذاشته بودم ک اون کسی ک کاریکاتور پیغمبرو کشید...
۲۱

بچه ها یه عکس گذاشته بودم ک اون کسی ک کاریکاتور پیغمبرو کشید...

ارکیده جون این عکسو اختصاصی واسه تو گذاشتم، از کامنتای لنگیا...
۳۱

ارکیده جون این عکسو اختصاصی واسه تو گذاشتم، از کامنتای لنگیا...

دوستای عزیزی ک انقد بددهن تشریف دارین، مگه هفته پیش شما باخت...
۱۷

دوستای عزیزی ک انقد بددهن تشریف دارین، مگه هفته پیش شما باخت...

باختیم !!!حقمونه، بد بازی کردیم!!
۱۳

باختیم !!!حقمونه، بد بازی کردیم!!

بازم بردیم !!! ** استقلالیای گل تبریک **
۱۴

بازم بردیم !!! ** استقلالیای گل تبریک **

ساعت 3:15 شب، کیا بیدارن؟؟؟
۸

ساعت 3:15 شب، کیا بیدارن؟؟؟

ساعت 3:15 شب، کیا بیدارن؟؟؟
۳

ساعت 3:15 شب، کیا بیدارن؟؟؟

السلام علیک یا قمر بنی هاشم ...ایشاالله قسمت همتون بشه .
۶

السلام علیک یا قمر بنی هاشم ...ایشاالله قسمت همتون بشه .

بردیم ، ولی ب سختی !!این چ وضعه بازی بود ؟؟؟!!
۱۲

بردیم ، ولی ب سختی !!این چ وضعه بازی بود ؟؟؟!!

بچه ها مرگ ساره دروغ بود ؟؟؟ راست بود ؟؟؟ چی بود ؟؟؟
۱۰

بچه ها مرگ ساره دروغ بود ؟؟؟ راست بود ؟؟؟ چی بود ؟؟؟

دخترک برگشتچه بزرگ شده بود..پرسیدم پس کبریت هایت کو ؟؟پوزخند...
۷

دخترک برگشتچه بزرگ شده بود..پرسیدم پس کبریت هایت کو ؟؟پوزخند...

دوستای خوبم بیاید پروفایلم !!!
۲۱

دوستای خوبم بیاید پروفایلم !!!

شب همگیتون بخیر !!
۴

شب همگیتون بخیر !!

هوررررراااااااااا !!!!!!بردیم :-)
۸

هوررررراااااااااا !!!!!!بردیم :-)

نوش جون !!!!
۲۰

نوش جون !!!!

hello !!!!
۲

hello !!!!