ارام باش هیچ چیز ارزش این همه دلهره را ندارد

ارام باش هیچ چیز ارزش این همه دلهره را ندارد

از یه جای به بعد فهمیدم باید دختر قوی باشم

از یه جای به بعد فهمیدم باید دختر قوی باشم

عشق منح

عشق منح

💜💕 #خاص #جذاب

💜💕 #خاص #جذاب

💜💕 #جذاب #خاص
۱

💜💕 #جذاب #خاص

:-) #شیک #خاص
۳

:-) #شیک #خاص

روزمون مبارک
۲

روزمون مبارک

زندگی زیباست...

زندگی زیباست...

#جذاب #خاص #شیک
۲

#جذاب #خاص #شیک

#زیبا #جذاب #خاص #بینظیر #قشنگ #شیک #هنری
۲

#زیبا #جذاب #خاص #بینظیر #قشنگ #شیک #هنری

#خاص #جذاب #شیک #هنری
۱

#خاص #جذاب #شیک #هنری

مقام اعظم لجبازی
۱

مقام اعظم لجبازی

دختر بودن لیاقت میخواد.

دختر بودن لیاقت میخواد.

#خاص #بینظیر #جذاب #دلنوشته
۵

#خاص #بینظیر #جذاب #دلنوشته

دختر باید مثل پروانه باشه زیبا ولی گرفتنش سخت
۱۲

دختر باید مثل پروانه باشه زیبا ولی گرفتنش سخت