"Ледяная девушка"

parnian_h

#آقای قاضی ،روزای خوب ما تو گمرک گیر کردن !•❥•♡★

👌🤩😍

👌🤩😍

کیک بستنی😎😜😌

کیک بستنی😎😜😌

کیک پزیدم من 😜😝😂😎

کیک پزیدم من 😜😝😂😎

#وقتی یهو به سرت میزنه کیک درس کنی😋😋😋

#وقتی یهو به سرت میزنه کیک درس کنی😋😋😋

#کامنت خودم اولین نفر میذارم😉

#کامنت خودم اولین نفر میذارم😉

من آدمیم که اگه شانس دره خونمو بزنه هنذفری تو گوشمه (:

من آدمیم که اگه شانس دره خونمو بزنه هنذفری تو گوشمه (:

میزان تلخی حرفا به اینه که از کی بشنویش):

میزان تلخی حرفا به اینه که از کی بشنویش):

من درست جایی باختم که فکر میکردم دارم به آرزوهام میرسم ️

من درست جایی باختم که فکر میکردم دارم به آرزوهام میرسم ️

چقدر حال این روز هایم ابریست..:) از آن ابرهایی که نه میبارد نه افتابی میشود..!

چقدر حال این روز هایم ابریست..:) از آن ابرهایی که نه میبارد نه افتابی میشود..!

ترجیح میدم رنگ و رو رفته باشم ولی مثل بعضیا هفت رنگ نباشم :)

ترجیح میدم رنگ و رو رفته باشم ولی مثل بعضیا هفت رنگ نباشم :)

❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤

اووووم چه کردم من 😍😋

اووووم چه کردم من 😍😋

روباه اگه حقه بازی بعضیا رو ببینه از شهرتش استفعا میده :)

روباه اگه حقه بازی بعضیا رو ببینه از شهرتش استفعا میده :)

لطفا قبل از گرفتن قیافه از داشتن آن اطمینان حاصل فرمایید.../^ @faz_sangin__1 ✍

لطفا قبل از گرفتن قیافه از داشتن آن اطمینان حاصل فرمایید.../^ @faz_sangin__1 ✍