paryap

paryap

خداتوقلبم جاداره نقاشی موسیقی دوس دارم دریا آرامش میده بهم بیست سالمه

هــــــــــیـــــــــس.. عادت کرده ام... به ایـنکه هــمــیــشه در بحران هــای زندگــی ام... خــودم هوای خــودم را داشته باشم ... در شـــبــــ های بیخــوابی و ناراحتی و درد و رنج 'خــودم برای خــودم مرهم باشم ...

هــــــــــیـــــــــس.. عادت کرده ام... به ایـنکه هــمــیــشه در بحران هــای زندگــی ام... خــودم هوای خــودم را داشته باشم ... در شـــبــــ های بیخــوابی و ناراحتی و درد و رنج 'خــودم برای خــودم مرهم باشم ... وقتی بغض میــکنم.. خودم...خــودم را در آغــوش بگــیرم و دلــداری بدهــم .. .مــیــبــینــــــــــــــ ی ؟!... ...

میخواااام . حواسمان نیست که چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم٬ . چگونه یک نفر را به هم میریزیم! . چند نفر را به جان هم می اندازیم! . چه سرخوردگی یا ...

میخواااام . حواسمان نیست که چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم٬ . چگونه یک نفر را به هم میریزیم! . چند نفر را به جان هم می اندازیم! . چه سرخوردگی یا دلخوری هایی به جای میگذاریم! . چقدر زخم میزنیم...! . حواسمان نیست؛ که ما میگوییم ...

تولدم مبارک هههههه

تولدم مبارک هههههه

ای مترسک کلاه از سر بردار ، ما کلاغان دیگر عقاب شدیم . ما از آسودن و نیاسودن ، سنگ زیرین آسیاب شدیم . از بسکه زیربار غم و غصه رنج کشیدیم ، دیگه با ...

ای مترسک کلاه از سر بردار ، ما کلاغان دیگر عقاب شدیم . ما از آسودن و نیاسودن ، سنگ زیرین آسیاب شدیم . از بسکه زیربار غم و غصه رنج کشیدیم ، دیگه با دردهم بی حساب شدیم

هر قدمی که دورتر میشوی انگاردنیا هم تنگتر میشود ! تا آنجا که تنها نقطه هائی باقی میمانند... که آنها هم میشوند سهم نوشته هایم... میشوند

هر قدمی که دورتر میشوی انگاردنیا هم تنگتر میشود ! تا آنجا که تنها نقطه هائی باقی میمانند... که آنها هم میشوند سهم نوشته هایم... میشوند "سه نقطه" میشوند سکوت میشوند بغض میشوند جائی که درست... دلتنگی از آنجا آغاز میشود...

♚◎✓ﺧـِﯿﻠﮯ ﻭَﻗﺖ ﻫﺎ . . . ﺧـِـﯿﻠﮯ ﺩﯾـ ـﺮ ﺁﺩَﻡ ﻫﺎﮮ ﺍَﻃﺮﺍﻓـَـﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﮯ ! ﺍﻭﻧﻮَﻗﺖ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﮮ ... ﺑـﮧ ﺧﯿﻠﮯ ﻫﺎ ﺑــِﮕﻮﯾﮯ : ﺟــِﻠُﻮﺗـَﺮ ﻧـَـﯿــﺎ ♚◎

♚◎✓ﺧـِﯿﻠﮯ ﻭَﻗﺖ ﻫﺎ . . . ﺧـِـﯿﻠﮯ ﺩﯾـ ـﺮ ﺁﺩَﻡ ﻫﺎﮮ ﺍَﻃﺮﺍﻓـَـﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﮯ ! ﺍﻭﻧﻮَﻗﺖ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﮮ ... ﺑـﮧ ﺧﯿﻠﮯ ﻫﺎ ﺑــِﮕﻮﯾﮯ : ﺟــِﻠُﻮﺗـَﺮ ﻧـَـﯿــﺎ ♚◎

همانقدر که زن را باید فهمید مرد را هم باید درک کرد ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﻥ

همانقدر که زن را باید فهمید مرد را هم باید درک کرد ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﻥ "ﺑﻮﺩﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ... ﻣﺮﺩ ﻫﻢ "ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ... ...همانقدر که باید قربان صدقه ی رویِ ماه بی آرایش زن رفت باید فدای خستگی های مرد هم شد همانقدر که باید بی حوصلگی های زن را ...

یه کارت عروسی دستم رسید از بس جذب این کارت شدم گفتم برای شما هم تعریف کنم : یکی از شخصیتهای مهم دخترش رو عروس میکنه، بعد توی کارت عروسیش مینویسه که : بِاسْمه تعالی ...

یه کارت عروسی دستم رسید از بس جذب این کارت شدم گفتم برای شما هم تعریف کنم : یکی از شخصیتهای مهم دخترش رو عروس میکنه، بعد توی کارت عروسیش مینویسه که : بِاسْمه تعالی ؛ " خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد ، شیرین کسی باش که ...

בפ֗ـتــــــرم} בیگـــــــر... گاهـــے בلــم بـــﮧ انــבازه ے {تمــام בنیــــــا} میگیــــــرב گاهــے {اشک} میریــــــزم گاهــے صـــבاے {قهقهــــﮧ} ام تمــام شــهـررا پـــر میکنـــב گاهـــے {آرامــــــم} .... {פــرف} نمیزنــــــــم ... و {بالشــــــــم} را بـــﮧهمــﮧ ے {شانــﮧ هاے سرב ...

בפ֗ـتــــــرم} בیگـــــــر... گاهـــے בلــم بـــﮧ انــבازه ے {تمــام בنیــــــا} میگیــــــرב گاهــے {اشک} میریــــــزم گاهــے صـــבاے {قهقهــــﮧ} ام تمــام شــهـررا پـــر میکنـــב گاهـــے {آرامــــــم} .... {פــرف} نمیزنــــــــم ... و {بالشــــــــم} را بـــﮧهمــﮧ ے {شانــﮧ هاے سرב و بــے اפــساس} בیگر ترجیــــح میـــבهم |בפ֗ـتــــــرم| בیگـــــــر گاهــے از {בرב} بـــﮧ פ֗ـــوבم میپــــیچـــم اما ...

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد… کمی سکـــــــــــوت­… کمی دل بریدن میخواد… کمی اشک…کمی بهت… کمی آغوش آسمانی کمی دور شدن از این آدمها…! کمی رسیدن به خدا…

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد… کمی سکـــــــــــوت­… کمی دل بریدن میخواد… کمی اشک…کمی بهت… کمی آغوش آسمانی کمی دور شدن از این آدمها…! کمی رسیدن به خدا…

✓ با ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ,❤ ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮمیکنے ﭼﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮے ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ غمگین باشے؟ ❤ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎشے؟❤ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ !❤ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮے !❤ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻛﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭے !❤ ﻛﻪ ﻧﺎﺯ کنے !❤❣ ﺍﻭﻥ ...

✓ با ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ,❤ ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮمیکنے ﭼﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮے ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ غمگین باشے؟ ❤ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎشے؟❤ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ !❤ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮے !❤ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻛﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭے !❤ ﻛﻪ ﻧﺎﺯ کنے !❤❣ ﺍﻭﻥ خیلے ﺑﯿﺠﺎ میکنه ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻪ !❤❣ خیلے ﺑﯿﺨﻮﺩ میکنه ﺍﺷﮑﺘﻮ ﺩﺭﺍﺭﻩ !❤❣ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍ ...

کجایی پس ....

کجایی پس ....

دلساجونم خوش اومدی به دنیای زمینی دلت نشکنه هیچ وقت دختردایی یه گلم

دلساجونم خوش اومدی به دنیای زمینی دلت نشکنه هیچ وقت دختردایی یه گلم

آقایی خو بفخش منو -نخیر نمیشه یه کالی موکونم بشه -چند بار بهت بگم میری بیرون آرایش نکن؟!! عه خو دوش دالم جیگل بشم -تو غلط میکنی اووووممممممم ممممممماچ آشتیییی آشتیییی؟؟؟ -باره آخره؟ اوهوم قول ...

آقایی خو بفخش منو -نخیر نمیشه یه کالی موکونم بشه -چند بار بهت بگم میری بیرون آرایش نکن؟!! عه خو دوش دالم جیگل بشم -تو غلط میکنی اووووممممممم ممممممماچ آشتیییی آشتیییی؟؟؟ -باره آخره؟ اوهوم قول میدم تکلال نشه -❤های قربونت برم میترسم بدزدنت از بس ماهی❤ تو هم گاوی -زبووووون ...

به خاطر ۳ چیز هیچ گاه کسی را مسخره نکن: ۱_چهره ۲_والدین ۳_زادگاه چون انسان هیچگاه حق انتخابی در مورد آنها ندارد. به زیبایی ات نناز تو خلقش نکرده ای… و به اصل و نسبت ...

به خاطر ۳ چیز هیچ گاه کسی را مسخره نکن: ۱_چهره ۲_والدین ۳_زادگاه چون انسان هیچگاه حق انتخابی در مورد آنها ندارد. به زیبایی ات نناز تو خلقش نکرده ای… و به اصل و نسبت افتخار نکن تو انتخابش نکرده ای… اگه می توانی [به اخلاق] [مَنِش] [و انسانیتت بناز] ...

. زن، زندگیـست و مـرد، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زنانگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...

. زن، زندگیـست و مـرد، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زنانگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...

خندیدن یک نیایش است...!!! اگر بتوانی بخندی و بخندانی ، آموخته ای که چگونه نیایش کنی ... هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد ، هر بافت وجودت از شادی بلرزد ، به آرامشی عظیم ...

خندیدن یک نیایش است...!!! اگر بتوانی بخندی و بخندانی ، آموخته ای که چگونه نیایش کنی ... هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد ، هر بافت وجودت از شادی بلرزد ، به آرامشی عظیم دست می یابی . کسی میتواند بخندد ، که طنز آمیزی و بازیهای روزگار را ...