حتما بخونید
۱

حتما بخونید

امروز سالروز تولد کورش کبیرههر یه لایک شما یه کادوی تولد برا...
۱

امروز سالروز تولد کورش کبیرههر یه لایک شما یه کادوی تولد برا...

به کوری چشم حسودا لایک کنید

به کوری چشم حسودا لایک کنید

خداییش عکس کوچیکیام چند تا لایک داره

خداییش عکس کوچیکیام چند تا لایک داره

این چند تا لایک داره
۱

این چند تا لایک داره

من انتقاد پذیرم اتقاداتون رو بگید

من انتقاد پذیرم اتقاداتون رو بگید

بدون شرح

بدون شرح

تنهام دیگه ولی منتظرت کمک هاتون هستم

تنهام دیگه ولی منتظرت کمک هاتون هستم

به افتخار تمام دانش آموزان

به افتخار تمام دانش آموزان

من انتقاد پذیرم ایرادهارو بگید

من انتقاد پذیرم ایرادهارو بگید

کاتالان هاش لایک کنن
۱

کاتالان هاش لایک کنن