الکسندرا

photobaran

نفس ۲۰از یزد عاشق کامت هاو لایکاتونم

الان کیا روزن کیا نیستن میخوام آمار بگیرم راستشو بگید من خود...
۱۸

الان کیا روزن کیا نیستن میخوام آمار بگیرم راستشو بگید من خود...

بچه ها ممنون از لایکاتون تاجایی که بتونم جبران میکنم خیلی دو...
۴

بچه ها ممنون از لایکاتون تاجایی که بتونم جبران میکنم خیلی دو...

چی میبینی

چی میبینی

اگه گفتید کیه لایک یادتون نره
۳

اگه گفتید کیه لایک یادتون نره

بچه ها لایک کنید  تنکس
۲

بچه ها لایک کنید تنکس

عاشق نقاشی رو بدنم
۱

عاشق نقاشی رو بدنم

کاربر چندم ویسگونی ??
۶

کاربر چندم ویسگونی ??

خرم وشوهرش
۲

خرم وشوهرش

شوهر خرم
۳

شوهر خرم

شبیه چیست
۴

شبیه چیست

کی دوسشون داشت
۲

کی دوسشون داشت

چند تا حیون هست
۱۰

چند تا حیون هست

تازه مهناز پیشم ناز تره
۸

تازه مهناز پیشم ناز تره