سَلامتــــــــــے خُودَم کہ هًمــہ گٌفتًند مآشاللّہ بیـــــش...

سَلامتــــــــــے

خُودَم کہ هًمــہ گٌفتًند مآشاللّہ بیـــــشتًر از سِنِشـــــ میفَہمہ اما هیچکســـ نفہمید کہ بیشـــتر از سِنــَم سَختے کشیدَم َ و بَراےِ فَہمیدَنه هَرچـیزے تـاوان دادَم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار