پیکر آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و نماینده و