....چند سطرخودمانی"خراب نکنید دوست داشتن راوقتی هنوزتکلیفتان...

....چند سطرخودمانی"خراب نکنید دوست داشتن را
وقتی هنوز
تکلیفتان با خودتان که هیچ
با دلتان معلوم نیست
خانه خراب می شوید اگر
حرمت نگه ندارید
به یک باره می بینید نابود شد
هر آنچه که به خیالتان ساخته بودید
یاد بگیر عزیزِ من !
به زبان اگر آوردی دوستت دارم را
حواست باشد که با تمامِ وجود می گویی
که چشمهایت جایِ دیگر نیست
فکرت در کوچه ی معشوقه ای پرسه نمی زند
حواست باشد که گاهی
اعتماد
تمامِ چیزیست که از یک آدم می ماند
که شکستنش یعنی مرگ
یعنی نابودی
یادت باشد هم آغوشی با هرکس افتخار نیست
که اگر ماندی پایِ آغوشِ یک عشق
هنر کرده ای
اگر ساختی دنیایت را میانِ بازوانِ مردی
اگر باختی تمامت را برایِ چشمانِ بانویی
هنر کرده ای
خراب نکنید
باورِ اینکه
می شود هنوز هم عاشقانه کسی را از چهاردیواریِ خانه راهی کرد
و ایمان داشت
که هیچکس میانِ راه
با نگاهِ او آشنا نیست جز تو...

سلام صبح بخیر دوستان عزیز

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار