ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ...ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ...

ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ...

ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻋﮑﺴﻢ ﺭﺍ...
ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ:
"ﭼﻬﻞ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است