چقدر قشنگ↓↓↓ شکسپیر میگوید :وقتی میتوانستم صحبت کنم ، گفتند:...

چقدر قشنگ↓↓↓

شکسپیر میگوید : وقتی میتوانستم صحبت کنم ، گفتند: گوش کن... وقتی میتوانستم بازی کنم ، مرا کار کردن آموختند ... وقتی کاری پیدا کردم ، ازدواج کردم وقتی ازدواج کردم ، بچه ها آمدند وقتی آنها را درک کردم ، مرا ترک کردند...!! وقتی یاد گرفتم چگونه زندگی کنم ، زندگی تمام شد.. #ALONE-grill

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار