مقایسهء شاهنشاهان هخامنشی با ناپلئون -.........................

مقایسهء شاهنشاهان هخامنشی با ناپلئون -.................................

کشورگشائی های کورش بزرگ و دیگر شاهنشاهان هخامنشی برای نابودسازی برده دارسالاری ، و گسترش جامعهء برادرانهء هخامنشی ، انسان را به یاد کشورگشائی ناپلئون برای نابودسازی زمیندارسالاری (فئودالیسم) می اندازد . همانگونه که می دانید ، پس از انقلاب بزرگ فرانسه ، و کنار زده شدن اقتصاد زمیندارسالارانه در فرانسه ، زمینداران (فئودال های) اروپا و بویژه انگلستان ، دشمن سرسخت این انقلاب شدند . بنابراین ، ضروری بود که این انقلاب ، برای پاسداری از دستاوردهای والای خود ، در دیگر کشورهای اروپائی نیز ، این نظام اقتصادی کهنه و فرسوده را از میان بردارد . با اینکه ناپلئون توانست 80 درصد اروپا را تسخیر کند و نظام جدید "سرمایه داری رقابتی" را برپا کند ، ولی گسترده شدن بسیار زیاد سرزمین زیر فرمانروائی ، و عدم رشد کارآمدی سیستم حکومتی در هماهنگی با این گستردگی سرزمین ، باعث شد تا کنترل اوضاع از دست ناپلئون خارج شود . بنابراین زمینداران انگلستان که هنوز حاکمیت را در این کشور در دست داشتند ، توانستند از موقعیت سوءاستفاده کنند و ناپلئون را شکست بدهند . ولی چون حاکمان انگلستان بمانند اسکندر مقدونی نتوانستند به غارت و ویرانسازی دست بزنند ، موفق نشدند نظام کهنهء زمیندارسالاری (فئودالیسم) را نگه دارند ، و بالاخره علی رغم ضدیت های فراوان انگلستان با این نظام جدید ، "سرمایه داری رقابتی" در سراسر اروپا برپا گشت . (فوروارد فراموش نشود) . tarikhopishaztarikh : نوشتهء

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...