ویژه کنید
عکس و تصویر وضعیت من از ساعت یک تا الان فقط دارم ویرایش نهایی می کنم و بالاجبار ...

وضعیت من از ساعت یک
تا الان فقط دارم ویرایش نهایی می کنم و بالاجبار مجبور به صفحه آرایی شدم
تا الان فقط شصت درصد کار جلو رفته
طراحی جلد
صفحه آرایی
سردبیری
گاها هم ویرایش
بماند برای تاریخ
#ایران_نگار

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...