#استان_یزد و جاذبه های#گردشگری آن#قسمت_نوزدهم#زیارتگاه_ستی_پ...

#استان_یزد و جاذبه های#گردشگری آن

#قسمت_نوزدهم #زیارتگاه_ستی_پیر (قلعه اسدان): این زیارتگاه در شمال مریم آباد یزد قرار گرفته و همه ماهه به روز اشتاد ایزد بخصوص در ۲۴ خرداد ماه #زرتشتیان در این زیارتگاه حضور می یابند و پس از نیایش خداوند با سورگ ( نان روغنی )، پشمک و چای پذیرایی می شوند. در مورد پیدایش ستی پیر یا قلعه اسدان نقل میکنند که ستی یا مه ستی دختر خود مهربانو نوه یزدگرد پادشاه #ساسانی را از ترس دشمنانی که بدنبال آنها بودند به کیقباد موبد یزد سپرده و برای فرار از دشمن خود را در این چاه می اندازد و دشمنان برای بدست آوردن جسد او در چاه و اطراف آن می گردند ولی جسد را پیدا نمی کنند. #آدرس: یزد محله مریم آباد #ادامه_دارد... #اشتاد_ایزد #قسمت_نوزدهم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...