ای جااااانم لایک کنیییین هرکی بچه جنوبه هم لایک کنه هم کا