ه:ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺳﺖ......  ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯾﺴﺖ........ﺍﮔ...

ه:

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺳﺖ...... ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯾﺴﺖ........ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ....... ﺩﻝ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻦ ﮐﻪ ✘ﺗﻮ✘ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﯽ...!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها