شهاب حسینی و اصغر فرهادی پس از دریافت نخل طلای شهاب حسینی