یک تیر تنهاوقتی می تواند پرتاب شودکه به سمت عقب کشیده شودوقت...

یک تیر تنها وقتی می تواند پرتاب شود که به سمت عقب کشیده شود وقتی زندگی شما را با سختی ها به عقب می کشد می خواهد شما را به سمت چیزی عالی پرتاب کند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...