لره گاو داري ميزنه ماموربهداشت مياد ميگه به گاوات چي ميدي؟مي...

لره گاو داري ميزنه مامور

بهداشت مياد ميگه به گاوات چي ميدي؟ ميگه :ات اشغال ماموره كلي جريمش ميكنه سال بعد ماموره ميادميگه به گاوات چي ميدي ؟؟؟؟ ميگه:جوجه كباب،پيتزا باز يارو جريمش ميكنه سال بعد مياد ميگه به گاوات چي ميدي ؟ والا هرروز صبح بهشون ١٠٠٠تومان ميدم هرچي دوست دارت بخرن بخورن*

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار