میزی برای کار؛کاری برای تخت؛تختی برای خواب؛خوابی برای جان؛جا...

میزی برای کار؛

کاری برای تخت؛
تختی برای خواب؛
خوابی برای جان؛
جانی برای مرگ؛
مرگی برای یاد؛
یادی برای سنگ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار