از سر #کوی_تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به #خجالت ...

از سر #کوی_تو هر کو به #ملالت برود

نرود کارش و آخر به #خجالت برود
#کاروانی که بود بدرقه‌اش حفظ #خدا
به #تجمل بنشیند به #جلالت برود
#سالک از #نور_هدایت ببرد #راه به #دوست
که به جایی نرسد گر به #ضلالت برود
#کام خود #آخر_عمر از #می و #معشوق بگیر
حیف #اوقات که یک سر به #بطالت برود
ای #دلیل #دل #گم_گشته #خدا را #مددی
که #غریب ار نبرد #ره به #دلالت برود
#حکم #مستوری و #مستی همه بر #خاتمت است
کس ندانست که #آخر به چه حالت برود
#حافظ از #چشمه #حکمت به کف آور #جامی
بو که از #لوح_دلت #نقش #جهالت برود
#حافظ . #غزل222
#گنجینه_علوی_ساوجی
@srazsaveh
شرح تک بیت : #بیهوده #فریب مخور و #مغرورمباش .تنها در #پایان_کار و یا #قیامت روشن می شود که چه کسی #پرهیزکار و چه کسی #گناهکار بوده است، زیرا هیچ کسی #پایان_کار را نمی داند، و معلوم نیست که در پایان عمل ، چه کسی به چه حالت از این دنیا می رود.
#کلام_شعراء #نکات_اخلاقی #نکات_قابل_توجه #اخلاق
#نکات_اخلاقی #ادبیات #شعر #حسن_عاقبت #سرانجام_کار #عاقبت_به_خیری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار