ویژه کنید
عکس و تصویر اگر بی‌شعورها عاشق می‌شوند فقط به یک دلیل است : می‌خواهند در هیچ چیز کم ...

اگر بی‌شعورها عاشق می‌شوند فقط به یک دلیل است : می‌خواهند در هی...

اگر بی‌شعورها عاشق می‌شوند
فقط به یک دلیل است :
می‌خواهند در هیچ چیز کم نیاورند
از جمله عشق ! 

#خاویر_کرمنت

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...