دوست‍ دارَم‍ گِلویـِ بعضی‍ #عادم‍ هارا سفت بچسبمـ تا مطمئن ش...

دوست‍ دارَم‍ گِلویـِ بعضی‍ #عادم‍ هارا سفت بچسبمـ

تا مطمئن شوم‍ بعد که‍ دستهایم را برمیدارمـ رد بنفش آن تا ماه‍ ها میمانَد و بعد در گوششان‍ با صدایی جاری‍ اَز آرامش بگویم‍ که دَرد های آدمی #قرص نیست‍ که‍ لحظه‍ به لحظه‍ آن را #یاد آوری میکنی..! مَن با تمام وجود #درد را لَمس میکنم اِحتیاجی به‍ آدم هایی مثلِ تو نیست که‍ هَر روز صبح میخی را بر دست میگیری و آن را با ارامش #زجر اوری بر روی #ذهن ادم میکشی تا #دردهایش را دوباره و دوباره #حِس کند...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار