:raised_hand:#بانو ..... روزهای #عجیبی است :collision_symbol...

:raised_hand:#بانو ..... روزهای #عجیبی است 


:collision_symbol:زمانه الک برداشته و سخت درحال الک کردن است.... لحظه ای هم#صبر نمی کند ! 

:left_right_arrow:یک روز چادر را الک کرد 
:left_right_arrow:و امروز دارد چادری ها را الک میکند!

:rose:بانوی چادری 
دانه های الک زمانه ،
ریز است

:cherry_blossom:مبادا حیا و عفت و #نجابت الک شود 
و تو بمانی...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...