امروز یه دوست،یه حرف قشنگی زد!   گفت:اینجافضای مجازیه،اسم