:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:یادتان باش...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:یادتان باشد #سواد هیچ وقت #شعور نمیاورد؛

:small_orange_diamond:شعور یعنی تشخیص کار #خوب از #بد ، شعور یعنی تشخیص کار #درست از #اشتباه ، سواد، یاد گرفتن #فرمول و #اطلاعات در #علم و یا مبحث خاصی است! . . . . . . . . #ایران #ایرانیان #ایرانی #روحانی #تهران #دانشگاه #دانشجو#دکتر #دادستان #پروفسور #استاد #معلم #طلبه #حوزه #آخوند #دانش #هنرمندان #نخبه #فرهیخته #دانشمند #آموزش #آموزشگاه #وزیر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار