ویژه کنید
عکس و تصویر ‏هنوز هم دیر نیست برای آمدنت آخر تو اهلِ تنها گذاشتنِ من نبودی میدانم که ...

‏هنوز هم دیر نیست برای آمدنت آخر تو اهلِ تنها گذاشتنِ من نبودی می...

‏هنوز هم دیر نیست
برای آمدنت
آخر تو اهلِ تنها گذاشتنِ من نبودی
میدانم که رفتی
تا مرا بترسانی
اما نمیدانم چرا دیر کردی...

#مائده_زمان

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...