ویژه کنید
عکس و تصویر این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از تو ...

این همه آشفته حالی این همه نازک خیالی ای به دوش افکنده گیسو از...

این همه آشفته حالی
این همه نازک خیالی
ای به دوش افکنده گیسو
از تو دارم
از تو دارم..


#معینی_کرمانشاهی #عکس_نوشته

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...