مسعود نوروزی راهی(ارتباط شناس)در جمع یاوران امر به معروف و ن...

مسعود نوروزی راهی(ارتباط شناس)در جمع یاوران امر به معروف و نهی از منکر: پیامبر می خواست همه را به بهشت ببرد اما نه به بهای جهنمی شدن خودش! پیامبراسلام فقط دنبال بهشتی شدن خودش نبود! جوش و خروش ها می زدکه مردم را هدایت کند و از آتش جهنم نجات بدهد! خداوند به او وحی کرد که به خاطر ایمان نیاوردن آنها انرژی منفی حسرت و جوش و حزن و دلتنگی را به جانت راه نده! آیات33 انعام ، 127نحل، 8 فاطر، 6کهف و3شعراء را ببین که خدا به پیغمبرش گفت: با انرژی منفی با آنها روبرو نشو! و نکته همین جاست: پیغمبری که بشارت بهشت می دهد نباید خودش جهنمی باشد! معنای واقعی انرژی مثبت همان بهشت است و معنای واقعی انرژی منفی همان جهنم است! می گوید: آنها دارند من خدا را انکار می کنند نه تو را!تو غصه نخور! تو با انرژی مثبت فقط وظیفه رسالت خودت را انجام بده!خدا خودش هر کس را خواست هدایت می کند! هر کس را هم خواست گمراه! تو ای پیغمبر! انرژی منفی غم و حزن و جوش زدن را به خودت راه نده! پیغمبر هم عمل کرد! عمل پیغمبر اسوه ومیثاق همه ماست در امر به معروف و نهی از منکر که با انرژی منفی با شکنندگان حریم الهی رفتار نکنیم بلکه روح رفتارمان باید مثبت باشد...اگر چنین باشیم شمشیرهم بکشیم باز انرژی مان مثبت است چون از روی خشم شخصی رفتار نکرده ایم که انرژی منفی باشد! حتی در صحنه جنگ آن کافر که به چهره علی تف می اندازد ، علی اول خشمش را کنترل می کند بعد آن کافر را می کشد! یعنی اخلاص! #علی #محمد #خدا #قرآن #وحی #کفر #ایمان #انرژی_مثبت #انرژِی_منفی #انسان #بهشت #جهنم #اسوه #میثاق #شمشیر #جهاد #رفتار #اخلاص #امربه_معروف #نهی_ازمنکر #ارتباط #مسعودنوروزی #مسعودنوروزی_راهی #مسعود_نوروزی_راهی #میم_نون_راهی #م_ن_راهی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار