*****************سوسک************
دانشجوي حقوق: با اينکه همي...

*****************سوسک************

دانشجوي حقوق: با اينکه هميشه شاهد اعمال دانشجويان است ولي هيچوقت و در هيچ دادگاهي عليه آنان شهادت نمي دهد!
دانشجوي جغرافيا: مکان، آب و هوا و شرايط محيطي در او تاثيري ندارد چون او همه جا هست!
دانشجوي مهندسي: شجاعتش برايم قابل تحسين است چون ماکت هر پل يا ساختماني را که مي سازم بدون توجه به احتمال تخريب آن، به رويش مي رود و افتتاحش مي کند!
دانشجوي پزشکي: تنها موجودي است که از تيغ تشريح من هراسي ندارد و به طرفم مي آيد تا با فدا کردن جانش موجب پيشرفت علم پزشکي شود!
دانشجوي مديريت: با آن جثه کوچک، آنچنان خانواده پرجمعيتش را مديريت و اداره مي کند که انگار مدير بودن بايد در خون هر کس باشد و درس خواندن بي فايده است!
دانشجوي زبان و ادبيات فارسي: او هيچوقت حرفي نمي زند ولي با سکوتش هزاران حرف را به من مي آموزد!
دانشجوي روانشناسي: درون گرا، خجالتي، کم حرف، يک شخصيت منحصر به فرد!
دانشجوي علوم سياسي: به هيچ دسته و گروهي وابسته نيست، تک و تنها براي هدفش تلاش مي کند!
دانشجوي برق: وقتي روشنايي و خاموشي در نحوه حرکت او بي تاثير است من را متوجه نيرويي فراتر از برق مي کند!
دانشجوي کامپيوتر: مغز کوچک او با آن همه ذخاير اطلاعاتي بسيار پيشرفته تر از فلش 32 گيگ است!
دانشجوي فيزيک هسته اي: زندگي در خوابگاه حق مسلم اوست!
دانشجوي تربيت بدني: آنقدر عضلاتش نيرومند است که مي تواند از ديوار راست هم بالا برود!
دانشجوي زبان شناسي: هيچکس زبانش را نمي فهمد!
دانشجوي علوم تربيتي: شيوه تربيتي او در تعليم فرزندان بي شمارش برايم قابل احترام است چرا که تمام آن فرزندان بي چون و چرا ادامه دهنده راه او مي باشند!
دانشجوي زمين شناسي: کاش مي توانستم به مانند او به اعماق زمين بروم و نديدني ها را ببينم!
دانشجوي زبان انگليسي: ! It is always silent
دانشجوي تاريخ: گذشت اعصار و قرون نتوانسته هيچ تاثيري در ظاهر و عقايد و شيوه زندگي او بگذارد!
دانشجوي فلسفه: هميشه فلسفه وجودي او برايم سوال بوده ولي مطمئنم که در پس خلقتش هدفي والا نهفته است!
دانشجوي هنر: هيچوقت منتظر نمي شود تا بتوانم پرتره اش را تمام کنم!
دانشجوي مکانيک: با الهام از او توانستم خودرويي بسازم که هم در آب و خشکي حرکت کند و هم بتواند از سطوح صاف و صيقلي بالا برود!
دانشجوي آمار: بدون شک از يک روش آماري قوي براي محاسبه تعداد فرزندانش بهره مي برد!
دانشجوي اخلاق: آنقدر با مرام و پايبند به اخلاقيات است که تا به حال نگذاشته هيچکس اشک او را ببيند حتي زمانيکه فرزندش را جلوي چشمانش له مي کنند!
دانشجوي علوم ارتباطات: تا او هست، هيچکس تنها نيست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار