صبح ورودی فولاد شهر به نجفاباد ایست و بازرسی بود. پسرهای بسی...

صبح ورودی فولاد شهر به نجفاباد ایست و بازرسی بود. پسرهای بسیجی که در سرمای هوا ایستاده بودند و ورودی شهر را کنترل میکردند. دو روز قبل بیمارستان بجز موارد اورژانس، کاملا خلوت بود. به نظر هم نمیرسید امروز چندان شلوغ باشد. همینطور هم بود. بجز آنهایی که برای گرفتن نوبت سونوگرافی آمده بودند فقط تعدادکمی مراجع داشتیم.

پرسیدم از انهایی که یکشنبه تیرخورده بودند. کسی خبر نداشت. گفتم بزار بخشها را چک کنم. گفت مگه اسمشون رو میدونی؟ گفتم تک تکشون رو... بجز یکی بقیه به بخش منتقل شده بودند. به زمانی گفتم حتما بخاطر راهپیمایی امروز خلوت است. گفت کجا؟ گفتم یزدانشهر و نجفاباد. پوزخندی زد و گفت کی میره راهپیمایی؟ اصلا میرن چی بگن؟ مرگ بر آمریکا؟ زدن تموم بانکها رو داغون کردن حالا میرن راهپیمایی؟! دیوانه ها حتما میحوان بگن ممنون که بنزین رو 5000 تومان نکردین؟ چرا نکردین؟ اینقدر که زمانی مسخره بازی درمیاورد شوخی و جدیش مشخص نیست. میپرسم راستی شما چطوری یزدانشهر زندگی میکنی؟ گفت به راحتی... کاری به کار ما ندارن! فقط هر وقت از دور... ها را دیدی فرار میکنی:grinning_face_with_smiling_eyes: شوخی و جدیش مشخص نیست این پسر... #دل_و_عقل #الهام_جعفری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...