ویژه کنید
عکس و تصویر حیف!! حیفِ دوستت دارم هایی که هیچوقت نگفتی.. وحیفِ من! منی که دیگر نمی توانم ...

حیف!! حیفِ دوستت دارم هایی که هیچوقت نگفتی.. وحیفِ من! منی که دی...

حیف!!
حیفِ دوستت دارم هایی
که هیچوقت نگفتی..
وحیفِ من!
منی که دیگر نمی توانم
دوستت داشته باشم...! #نرگس_صرافیان_طوفان‌

Loading...