مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ، از جمله مدارسی است که دانش