ویژه کنید
عکس و تصویر فاصله ها هرگز مانع فراموش کردن بهترینمان نمی شود مهم قلب هایمان هست که از ...

فاصله ها هرگز مانع فراموش کردن بهترینمان نمی شود مهم قلب هایمان...

فاصله ها هرگز مانع فراموش کردن بهترینمان نمی شود
مهم قلب هایمان هست که از پشت فاصله ها برای بهترینمان میتپد!!
❤ 💙

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...