جاذبه های تو تمام نمی شودمن اماتمام می شوم در آغوشتو باز به ...

جاذبه های تو تمام نمی شود

من اما
تمام می شوم در آغوشت
و باز به دنیا می آیم
به‌خاطر دوباره دیدنت
با همین تولد مکرر
میبوسم و
نگاه می کنم و
می چرخم ...
چند بار دیگر زمین دور خورشید بچرخد
و من خیال کنم
هنوز نچرخیده ام؟...
دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار