براے تو مےنویسَم! سُهراب دلتَنگے ها ...🌾💛چندوقتےست ک دلم با ...

براے تو مےنویسَم! سُهراب دلتَنگے ها ...🌾💛

چندوقتےست ک دلم با اشعار زیبایت کوک خورده ...
میدانے وقتے بر روے قالے قدیمے دنج ترین گوشه حیاط مےنشینم و با تو همراه میشوم وقتے نسیم زیبای بهارے گیسوان مشِکے ام را با خود به این سو آن سو میبرد گوے عشق و خوشبختِے همین جاست دقیقا همین لحظه !نشسته ام!🍃❤
اما با تو کنار حوض ام و گردش ماهے گلے هارو تماشا میکنم باتو به مصاحبت آفتاب مےنشینم!🌸💜
به اوج آسمان ها و عماق دریاها میروم به تماشاے گذر ابر ها و جستو خیر پرندگان مےنشینم به دنبال جویبار خروشان راهے میشوم ...🌊☁
پر از نور ماه مے شَوم در جواب چشمک ستارگان لبخند میزنم...⭐🌙
میدانے چ کردے؟! با قلب پر هیاهوے من! تو راست گفتے!
گره زدے چشمانم را با خورشید
دلم را با عشق
و آشتے دادے "خودم "را با "خودم "🌻💛👣 #از این خودم نویسا =)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...